Pomoc dla haseł Pomoc dla haseł

Wprowadź nazwę użytkownika i powiązane z nim konto e-mail w polach przedstawionych poniżej.
ILIAS wyśle wiadomość na wskazany adres e-mail, która zawierać będzie link do strony www, gdzie będziesz mógł ustanowić nowe hasło.
W przypadku problemów ze zmianą hasła skontaktuj się z administratorem kursu lub wyślij e-mail do kunkel@ilias.de.

* Pole niezbędne