Zakładka

Pan Stanislav Wischniak

Nazwa instytucji/jednostki wojskowej

Qualitus GmbH

Kontakt

E-mail (preferowany służbowy): wischniak@qualitus.de

About me

I am especially interested in:

- SCORM 1.2 and 2004

- TinCanAPI/xAPI

- Excel User Import, VBA

- Organisational Units, Reporting, Seminarmanagement

- Interfaces for Auth. and Usermanagement, Single-SignOn

- SOAP/REST API